Lege oharra

Datu Pertsonalak Babesteari buruzko Lege Organikoa

Mezu elektroniko hau eta horri erantsita dauden fitxategi guztiak isilpeko informazio dute, eta hartzaileak soilik ikus dezake. Debekatuta dago informazio hori zabaltzea, kopiatzea edo banatzea, aurretik SERIGRAFÍA GAUR SL enpresaren (izen komertziala, SERIGAUR®) idatzizko baimena izan gabe. Akats batengatik mezu hau jaso baduzu, mesedez, jarri berehala harremanetan igorlearekin eta eman egoeraren berri; horretarako, erantzun mezuari.

Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren (EB) 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 Erregelamenduan, datu pertsonalak tratatzeari eta datu horiek aske zirkulatzeari dagokienez pertsona fisikoak babesteari buruzkoa (DBEO), eta Espainian gai horri buruz indarrean dagoen araudian xedatutakoaren arabera, bezeroa edo kontaktua izanik eman dizkiguzun datuei dagokienez, jakinarazten dizugu baimena eman diguzula, edo kontratu bat sinatu duzula; beraz, datuok tratatzen ditugu, harreman profesional eta komertzialari lotutako helburuekin.

Zure datuak SERIGRAFÍA GAUR SL enpresaren (IFK: B20620035; helbidea: Txiki-Erdi auzoa, Asteasuain Industrialdea 13, 20170 Usurbil) Bezeroen eta/edo Hornitzaileen Jardueren Fitxategi edo Erregistroan gordeko dira. Datuok gordeko ditugu zure baimena dugun bitartean, edo tratamenduari lotutako legezko obligazioak betetzeko legez ezarri den denbora. DBEOn xedatutakoaren arabera, datuok atzitzeko, zuzentzeko, ezabatzeko zein eramateko, datuei aurka egiteko edo tratamendua mugatzeko eskubideak erabil ditzakezu. Horretarako, idazkia bidali behar duzu, ohiko postaz zein posta elektronikoz, klausularen amaieran ageri den helbidera, zure NANaren kopiarekin batera. Erabiltzaileak onespena eman duenean, tratamendua egiteko baimena askea, zalantzarik gabea eta zehatza da, eta, aurretik erabiltzaileari jakinarazi zaio nahi duenean kendu ahal duela baimen hori. Alabaina, baimena kentzeak ez du eraginik izango ordura arte egindako tratamenduen gainean. Baimena kentzeko edo zalantzarik izanez gero, bidali idazkia eta zure NANaren kopia SERIGRAFÍA GAUR SL enpresari (Txiki-Erdi auzoa, Asteasuain Industrialdea 13, 20170 Usurbil; edo serigaur@serigaur.com).

Halaber, zure eskaera behar bezala bideratzen ez bada, erreklamazioa bidali ahal diozu Kontrol Agintaritzari (Datuak Babesteko Espainiako Bulegoari). Halaber, 34/2002 Legearen 21. artikuluan xedatutakoaren arabera, gure zerbitzuei buruzko informazioa jasotzeari utzi nahi badiozu, baja eskatu ahal duzu; horretarako, mezua bidali behar duzu, eta gaian “baja” edo “ez bidali mezurik” adierazi. Bi kasuetan ere, mesedez, bidali helbide honetara: serigaur@serigaur.com.